Swedish

version 1/130128 by Felix Larsson

 • Home page
 • Beginning
 • Next • Documentation  Chapter: Sammanfattning (Läs mig först!)

  Extensionen Swedish låter dig i huvudsak använda en rad ändelser för att böja svenska substantiv och adjektiv. En kort sammanfattning av den viktigaste funktionaliteten följer här.

  När du anger ett "printed name" för någonting, gör du det på ett sätt som tillåter Swedish att lista ut både dess obestämda och dess bestämda form:

  (ett badkar / badkarET)
      The printed name of the badkar is "badkar[et]".

  (en väl använd kam / DEN väl användA kamMEN)
      The printed name of the comb is "[den ]väl använd[a] kam[men]".

  (ett urgamMALT, alvsmiTT svärd / DET urgamLA, alvsmiDDA svärdET)
      The printed name of the urgammalt alvsmitt svärd is "[det ]urgam[malt-la], alvsmi[tt-dda] svärd[et]".

  Andra böjningsformer hanteras efter samma principer:
      ... say "De[n-t-] först[a-e] du ser är [a noun]. De[nna-tta-ssa] [noun] blir prompt avpricka[d-t-de] på din lista."

  Objekt antas normalt vara reale (den-ord); vill du att ett objekt ska vara neutrum (det-ord) måste du tala om för Inform att objektet ifråga är "neuter":
      The svärd is a neuter in vapenförrådet. The printed name of the svärd is "svärd[et]".
      The badrum is a neuter room. The printed name of the badrum is "badrum[met]".
      A badkar is an enterable container in the badrum. The badkar is neuter. The printed name of the badkar is "badkar[et]".
      The akvarium is an open unopenable transparent neuter container. The printed name of the akvarium is "akvari[um-et]".

  För en mer ingående redogörelse och hanteringen av diverse specialfall, se nedan. (För de riktigt fina detaljerna, se de fylliga kommentarerna i källtexten till Swedish.)

  OBS!

  Swedish bör inkluderas EFTER de inbyggda extensioner (Built-In Extensions) som du eventuellt inkluderar i ditt spel/din berättelse.